ภาพและบรรยากาศจำลอง
* ข้อมูลสำคัญ กรุณากรอกให้ครบถ้วน
Add LINE เพื่อสอบถามข้อมูล
1775#69
PRIVACY POLICY
ภาพจำลองใช้ในการโฆษณาเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โครงการอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ เดือนมิถุนายน 2565 ส่วนลดสูงสุด370,000บ. เป็นส่วนลดห้องขนาด51ตร.ม.เท่านั้นรับณ.วันโอนกรรมสิทธิ์ สำหรับเงินจองห้องชุด 1,900บ.สำหรับห้อง 28,30,31 ตร.ม.เท่านั้น ราคาเริ่ม 1.99 ลบ.เป็นราคาสำหรับตึก E ห้อง E110,E305,E306,E309,E310,E316,E410,E515,E516,E606,E609,E615,E505, E506, E509, E510, E605, E610 และ E405