ภาพและบรรยากาศจำลอง
* ข้อมูลสำคัญ กรุณากรอกให้ครบถ้วน
Add LINE เพื่อสอบถามข้อมูล
1775#69
PRIVACY POLICY
ภาพจำลองใช้ในการโฆษณาเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โครงการอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ เดือนมิถุนายน 2565 โปรโมชั่นเปิดตึกใหม่ Building A ราคาเริ่ม 1.99 ลบ.* เป็นราคาห้องตึกA เปิดจองพร้อมกัน13-14ก.พ. 64 คูปองส่วนลด100,000 บาทเป็นส่วนลดเพิ่มเติมทุกห้องทุกขนาด ฟรีดาวน์ 0 บาท โดยบริษัทฯ จะช่วยผ่อนผันให้ลูกค้าพักชำระผ่อนดาวน์ 3 เดือน ซึ่งจะนำไปต่อท้ายงวดปัจจุบัน โดยโปรโมชั่นฟรีดาวน์จะเริ่มใช้ตั้งแต่ 1ก.พ.64-31มี.ค.64 โดยเมื่อถึงกำหนดโอนลูกค้าต้องยื่นกู้ตามที่บริษัทกำหนด รายละเอียดเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สำนักงานขายประจำโครงการฯหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1775#69