ภาพและบรรยากาศจำลอง
* ข้อมูลสำคัญ กรุณากรอกให้ครบถ้วน
Add LINE เพื่อสอบถามข้อมูล
1775#69
PRIVACY POLICY
ภาพจำลองใช้ในการโฆษณาเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโครงการอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ เดือนมิถุนายน 2565 ระยะเวลาโปรโมชั่นประจำเดือนตุลาคม 64 ผ่อน 0 บาท ราคาเริ่ม 2.19 ล้านบาท เป็นราคาห้องชุด 28 ตร.ม.และ 31 ตร.ม. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายประจำโครงการฯหรือโทร1775#69