ภาพและบรรยากาศจำลอง
* ข้อมูลสำคัญ กรุณากรอกให้ครบถ้วน
Add LINE เพื่อสอบถามข้อมูล
1775#69
PRIVACY POLICY
ภาพจำลองใช้ในการโฆษณาเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โครงการอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ เดือนมิถุนายน 2565 สำหรับเงินจองห้องชุด 1,900บ.สำหรับห้อง 28,30,31 ตร.ม.เท่านั้น ราคาเริ่ม 1.99 ลบ.เป็นราคาสำหรับตึก E ห้อง E110,E305,E306,E309,E310,E316,E410,E516 และ E615 จำนวนจำกัดสำหรับห้องชุดราคาพิเศษ 1.99 ลบ. โปรโมชั่นส่วนลดสูงสุด370,000บ. เป็นส่วนลดห้องขนาด51ตร.ม.เท่านั้นรับณ.วันโอนกรรมสิทธิ์ โปรโมชั่น เสนาผ่อนให้ ช่วงวิกฤตโควิด รายละเอียดดังนี้ ระยะเวลาโปรโมชั่น เริ่ม 14 มี.ค 63-30 ก.ย63 ดาวน์ 0 บาท โดยบริษัทฯจะช่วยผ่อนผันให้ลูกค้าพักชำระผ่อนดาวน์ 6 เดือน ซึ่งจะนำไปต่อท้ายงวดปัจจุบัน โดยเมื่อถึงกำหนดโอนลูกค้าต้องยื่นกู้ตามที่บริษัทกำหนด สิทธิ์หรือโปรโมชั่นนี้สำหรับโครงการนิช โมโน รามคำแหงสามารถติดต่อรับได้ ณ วันโอนกรรมสิทธิ์ ที่สำนักงานขายโครงการนิช โมโน รามคำแหง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการชำระเงินที่บริษัทฯกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขายประจำโครงการฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1775#69