ภาพและบรรยากาศจำลอง
* ข้อมูลสำคัญ กรุณากรอกให้ครบถ้วน
Add LINE เพื่อสอบถามข้อมูล
1775#69
PRIVACY POLICY
ภาพจำลองใช้ในการโฆษณาเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โครงการอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ เดือนมิถุนายน 2565 ระยะเวลาโปรโมชั่นประจำเดือนมกราคม 2565 Hot Price Hot Unit มีจำนวนทั้งหมด 10 ยูนิต ฟรีค่าส่วนกลางปีแรกและค่ากองทุนมูลค่า 40,000 บ. เป็นของห้องชุดขนาด 51 ตร.ม. ราคาเริ่ม 2.29 ล้านบาท เป็นราคาห้องชุด 28 ตร.ม. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายประจำโครงการฯหรือโทร1775#69