ภาพและบรรยากาศจำลอง
* ข้อมูลสำคัญ กรุณากรอกให้ครบถ้วน
Add LINE เพื่อสอบถามข้อมูล
1775#69
PRIVACY POLICY
ภาพจำลองใช้ในการโฆษณาเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โครงการอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ เดือนมิถุนายน 2565 ระยะเวลาโปรโมชั่นประจำเดือน ตั้งแต่วันนี้-31ก.ค.64 เท่านั้น ห้องราคาพิเศษ 7 ยูนิตมีดังนี้ A1417,A1426,A2217,A2218,A2220,A2221,A2226 ราคาเริ่ม 2.19 เป็นราคาห้องชุด 28 ตร.ม.และ 31 ตร.ม. เหลือ 3 ยูนิตสุดท้ายเป็นห้อง A1426,A2217และ A2221 จอง 1,900 บาทเป็นห้อง 28 และ 31 ตร.ม. รายการส่วนลดสูงสุด 190,000 บาท (ส่วนลดณ.วันโอนกรรมสิทธิ์,ส่วนลดณ.วันโอนกรรมสิทธิ์ On top,ส่วนลดเทดาวน์ 3%,ส่วนลดณ.วันโอนกรรมสิทธิ์ FC PR News / Investor /ผู้จัดการ,ส่วนลดณ.วันโอนกรรมสิทธิ์เมื่อชำระเงินจองพร้อมสัญญาและ/หรือเงินจอง,รายละเอียดส่วนลดลดแต่ละห้องชุดไม่เท่ากัน โปรโมชั่นสิ้นสุดวันที่ 31ก.ค.2564 สอบถามเพิ่มเติมสอบถามได้ที่สำนักงานขายประจำโครงการฯหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1775#69