ภาพและบรรยากาศจำลอง
* ข้อมูลสำคัญ กรุณากรอกให้ครบถ้วน
Add LINE เพื่อสอบถามข้อมูล
1775#69
PRIVACY POLICY
ภาพจำลองใช้ในการโฆษณาเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โครงการอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิมคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณ เดือนมิถุนายน 2565 ระยะเวลาโปรโมชั่นประจำเดือนพฤศจิกายน 64 โปรปังยกกำลัง 4 จอง+ทำสัญญา 4,000 บาท/เดือน เป็นระยะเวลา 10 เดือน เป็นของห้องชุดขนาด 28 ตร.ม.,31 ตร.ม. และ 34.9 ตร.ม. ลงทะเบียนรับส่วนลด 40,000 บ. เป็นส่วนลด ณ วันโอนกรรมสิทิ์ของห้องชุดขนาด 28,30,31,33.5,34.9 และ 38ตร.ม.โดยมีเงื่อนไขต้องเทเงินดาวน์3% รับส่วนลดสูงสุด 270,000 บ. เป็นของห้องชุดขนาด 51 ตร.ม. ฟรีค่าส่วนกลางและค่ากองทุน ราคาเริ่ม 2.19 ล้านบาท เป็นราคาห้องชุด 28 ตร.ม. และ 34.9 ตร.ม. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขายประจำโครงการฯหรือโทร1775#69