ภาพและบรรยากาศจำลอง
* ข้อมูลสำคัญ กรุณากรอกให้ครบถ้วน
Add LINE เพื่อสอบถามข้อมูล
1775#69
PRIVACY POLICY
เจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน บริษัท เสนา เอชเอชพี 7 จำกัด สำนักงานเลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร จดทะเบียน 700,000,000 บาท ทุนชำระแล้ว 605,984,500 บาท กรรมการผู้จัดการ นางสาวเกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ ชื่อโครงการ นิช โมโน รามคำแหง ที่ตั้งโครงการ ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ที่ดินเลขที่ 21468, 75224, 75225, 75226, 75227 และ 75228 และที่ดิน 1649, 3303, 3331 , 3332, 3333 และ 3334 ตำบลหัวหมาก (หัวหมากใต้) อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รวม 6 โฉนด เนื้อที่ดินรวมประมาณ 14 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา เนื้อที่ดินโครงการอาจจะลดลงเป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 37 ชั้น และ 33 ชั้นจำนวน 1 อาคาร และอาคารชุดพักอาศัยสูง 7 ชั้นจำนวน 3 อาคาร และอาคารจอดรถ 5 ชั้นจำนวน 1 อาคารเป็นห้องชุดพักอาศัยจำนวน 1,698 ห้องชุด และห้องชุดสำหรับการพาณิชย์บริเวณจำนวน 9 ห้องชุด ได้รับอนุมัติการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อย คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเดือนพฤศจิกายน 2565 แล้วจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยผู้ซื้อจะต้องชำระเงินกองทุนและค่าใช้จ่ายส่วนกลางตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด เมื่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว รายละเอียดอาจจะแตกต่างจากภาพที่ปรากฏในการโฆษณา ภาพทุกภาพเป็นภาพและบรรยากาศจำลอง ตกแต่งเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *หลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขหรือข้อกำหนดในการให้ของแถมหรือสิทธิหรือประโยชน์ ดีลดี ราคาเดียว 2.35 ล้านบาท. เป็นราคาสุทธิของห้องชุดแบบขนาด 1 ห้องนอน 28 ตร.ม. จำนวน 5 ห้องชุด ได้แก่ ห้องชุดเลขที่ B1017, B1126, B1217 , B12A17 และ B1718 (รายละเอียดยูนิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนธุรกิจ สามารถสอบถามได้ที่โครงการ) โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่จอง ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 หรือตามที่ตกลงกันในสัญญาจะซื้อจะขายหรือจนกว่าห้องโปรโมชั่นดังกล่าวจะหมด ฟรีค่าส่วนกลางปีที่ 1 มูลค่า 13,104 บาท ของ ห้องชุดขนาด 1 ห้องนอน 28 ตร.ม. จำนวน 5 ห้องชุด ได้แก่ ห้องชุดเลขที่ B1017, B1126, B1217 , B12A17 และ B1718 (รายละเอียดยูนิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนธุรกิจ สามารถสอบถามได้ที่โครงการ) โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่จอง ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 หรือตามที่ตกลงกันในสัญญาจะซื้อจะขายหรือจนกว่าห้องโปรโมชั่นดังกล่าวจะหมด ฟรีค่ากองทุน มูลค่า 14,000 ของ ห้องชุดขนาด 1 ห้องนอน 28 ตร.ม. จำนวน 5 ห้องชุด ได้แก่ ห้องชุดเลขที่ B1017, B1126, B1217 , B12A17 และ B1718 (รายละเอียดยูนิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนธุรกิจ สามารถสอบถามได้ที่โครงการ) โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่จอง ทำสัญญาตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 หรือตามที่ตกลงกันในสัญญาจะซื้อจะขายหรือจนกว่าห้องโปรโมชั่นดังกล่าวจะหมด โปรโมชั่น “On top 10,000 บาท” มีจำนวน 5 ห้อง ได้แก่ห้องชุดเลขที่ เลขที่ B1017, B1126, B1217 , B12A17 และ B1718 (รายละเอียดยูนิตอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแผนธุรกิจ สามารถสอบถามได้ที่โครงการ) ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ โปรโมชั่นนี้สำหรับลูกค้าที่จองและทำสัญญาภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565 หรือตามที่ตกลงกันในสัญญาจะซื้อจะขายหรือจนกว่าห้องโปรโมชั่นดังกล่าวจะหมด ส่วนกลาง 6.5 ไร่ คิดเป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการทั้งหมด มีขนาดประมาณ 11,76 ตร.ม. (6-3-77.19 ไร่) แบ่งเป็น พื้นที่สีเขียวชั้นล่าง ประมาณ 5,598.12 ตร.ม., พื้นที่สีเขียวชั้นสระว่ายน้ำ มีขนาดประมาณ 4,438.47 ตร.ม., และ พื้นที่สีเขียวชั้นดาดฟ้า มีขนาดประมาณ 1,072.17 ตร.ม. และ ที่ดินของโครงการมีอาณาเขตติดกับที่ดินรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานี MRT รามคำแหง 34 โปรโมชั่นทั้งหมดข้างต้นนี้ เฉพาะยูนิตโครงการที่เข้าร่วมเท่านั้น รายละเอียดยูนิตที่เข้าร่วมสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขาย และสามารถติดต่อรับสิทธิ์ได้ที่โครงการและจะมีผลสมบูรณ์เมื่อคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขและรับโอนกรรมสิทธิ์ตามกำหนดเท่านั้น โปรโมชั่นนี้มูลค่าขึ้นอยู่กับการตกลงเฉพาะราย ซึ่งอาจได้รับแตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามรายละเอียดก่อนทำการจองทุกครั้ง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการให้โปรโมชั่นสำหรับลูกค้าที่ผิดเงื่อนไขในสัญญาจะซื้อจะขาย รายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักงานขายประจำโครงการฯ หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 1775#69