ภาพและบรรยากาศจำลอง
* ข้อมูลสำคัญ กรุณากรอกให้ครบถ้วน
Add LINE เพื่อสอบถามข้อมูล
1775#69
PRIVACY POLICY
ภาพจำลองใช้ในการโฆษณาเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โครงการอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิม คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือน กุมภาพันธ์ 2565 กรณีลูกค้าที่ทำการจองห้องชุดในช่วงระหว่างวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 - วันที่ 26 ตุลาคม 2562 มีสิทธิ์ร่วมลุ้นจับฉลากรางวัลห้องชุดราคาพิเศษ 1.99 ลบ. จำนวน 8 ห้อง ได้แก่ E505, E506, E509, E510, E605, E606, E609 และ E610 โดยสามารถซื้อเพิ่มกรณีไม่เกินโควตา 3 ห้อง / 1 คน หรือสามารถย้ายสิทธิ์จากห้องชุดเดิมไปยังห้องชุดที่จับฉลากได้ โดยจับฉลากวันที่ 26 ตุลาคม 2562 ณ.สำนักงานขายโครงการ โปรโมชั่นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 สิงหาคม 2562 สามารถเลือกรับส่วนลดลงทะเบียนมูลค่า 50,000 บ. ณ.วันโอนกรรมสิทธิ์ หรือ ทองคำแท่งหนัก 2 บาท มูลค่า 39,500 บาท ราคาทองคำ ณ.วันที่ 10 มิถุนายน 2562 รับเมื่อผ่อนชำระงวดดาวน์ครบ 6 เดือน และจะได้รับภายใน 30 วัน นับจากวันที่โครงการฯ ได้รับเงินผ่อนดาวน์งวดที่ 6 เป็นที่เรียบร้อย กรณีฟรีค่าธรรมเนียมสำหรับผ่อนชำระเงินจองและ/หรือเงินทำสัญญา 0% 6 เดือน กรณีจอง+ทำสัญญาหรือเงินทำสัญญากับธนาคาร SCB, BAY, KBANK โปรโมชั่นสิ้นสุด ณ. วันที่ 30 กันยายน 2562