ภาพและบรรยากาศจำลอง
* ข้อมูลสำคัญ กรุณากรอกให้ครบถ้วน
Add LINE เพื่อสอบถามข้อมูล
1775#69
PRIVACY POLICY
ภาพจำลองใช้ในการโฆษณาเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโครงการอยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน และรังวัดแบ่งแยกที่ดินในนามเดิม คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือน มิถุนายน 2565 กรณีลูกค้าที่ทำการจองห้องชุดในช่วงระหว่างวันที่ 8 พ.ย. 2561 - วันที่ 9 พ.ย.2562 มีสิทธิ์ร่วมลุ้นจับฉลากรางวัลห้องชุดราคาพิเศษ 1.99 ลบ. จำนวน 8 ห้อง ได้แก่ E505, E506, E509, E510, E605, E606, E609 และ E610 โดยสามารถซื้อเพิ่มกรณีไม่เกินโควตา 3 ห้อง / 1 คน หรือสามารถย้ายสิทธิ์จากห้องชุดเดิมไปยังห้องชุดที่จับฉลากได้ และมีสิทธิ์ลุ้นจับรางวัลส่วนลดมูลค่ารวม710,000บ.ประกอบด้วยส่วนลดเพิ่มเติม70,000บ.3รางวัล,ส่วนลดเพิ่มเติม50,000บ.5รางวัล,ส่วนลดเพิ่มเติม30,000บ.5รางวัล,ส่วนลดเพิ่มเติม20,000บ.5รางวัล โดยจับฉลากวันที่ 9 พ.ย. 2562 ณ.สำนักงานขายโครงการฯ กรณีผ่อนงวดดาวน์งวดละ 5,999 บ./เดือนเฉพาะห้องขนาด 28-30 ตร.ม. ส่วนลดสูงสุด130,000บาทเป็นส่วนลดห้องขนาด 51ตร.ม.เท่านั้นแวะชมโครงการรับฟรีบัตรสตาบัคมูลค่า300บ.จำนวนจำกัดหรือจนกว่าของจะหมด1คน/1สิทธิ์ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของพนักงานขายในการแจกบัตร